Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận phải làm những thủ tục gì?

Khi thay đổi địa chỉ công ty từ quận A sang quận C (tức là khác Quận) yêu cầu quan trọng là công ty phải làm thủ tục về việc chuyển thông tin quản lý thuế. Ngoài ra việc thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận cũng cần lưu ý một số điểm:

Bài viết liên quan

Điều kiện về trụ sở công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lưu ý: Địa chỉ đảm bảo điều kiện cần ít nhấp 4 cấp

Ví Dụ : Số 225A Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Nếu nơi đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc chưa có tên đường thì nộp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, phải có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường

Quy trình thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác Quận

Thông báo tới Chi cục thuế Quận

Doanh nghiệp khi muốn thay đổi địa chỉ trụ sở khác Quận cần phải thực hiện thủ tục chốt thuế với Chi cục thuế Quận nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

 • Công văn xin xác nhận tình trạng thuế;
 • Mẫu 08-MST (Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế);
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần hoặc Đại hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH về việc đổi địa chỉ trụ sở;
 • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở;
 • Danh sách cổ đông đối với Công ty Cổ phần hoặc thành viên đối với Công ty TNHH;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD người đại diện theo pháp luật.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi tên đến Chi cục thuế Quận nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần hoặc Đại hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH về việc đổi địa chỉ trụ sở;
 • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở;
 • Danh sách cổ đông đối với Công ty Cổ phần hoặc thành viên đối với Công ty TNHH;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD người đại diện theo pháp luật.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi tên đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Ngoài việc thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp khi thay đổi địa chỉ trụ sở khác Quận cần phải làm thủ tục thay đổi con dấu doanh nghiệp và đặt in lại hóa đơn đỏ VAT.

Bài viết khác