Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Để thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện hai bước đó là xin cấp phép hoạt động tại sở công thương và đăng ký thành lập tại Sở kế hoạch đầu tư.

Bài viết liên quan

Bước 1: Xin cấp phép ở sở công thương

 • Hồ sơ bao gồm:
 • 01 Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký); (Theo mẫu MĐ1 của Thông tư 11/2016/TT-BCT ) (đại diện ký, đóng dấu)
 • 01 Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của công ty: (Yêu cầu tài liệu: Đã được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước quốc tịch nhà đầu tư, sau đó dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam)
 • 01 Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện ( Yêu cầu: được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam) (ký, đóng dấu)
 • 01 Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất, (Yêu cầu: được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam)
 • 01 Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện, được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam).
 • 01 Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;
 • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở mới của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật có liên quan. (Hợp đồng thuê nhà)
 • Văn bản ủy quyền cho người tiến hành thủ tục (Đại diện ký)

Bước 2: Đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Sở kế hoạch đầu tư.

Hồ sơ gồm:

 • Biên bản họp của HĐQT
 • Quyết định của HĐQT
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu
 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện
 • Giấy ủy quyền
 • Hợp đồng lao động

Bài viết khác