Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Tp Hồ Chí Minh cũng giống như việc thành lập VPDD thương nhân nước ngàoi tại các tỉnh thành khác. Theo đó yêu cầu công ty “mẹ” tại nước ngoài phải được thành lập tối thiểu 01 năm, và lĩnh vực hoạt động không bị cấm tại Việt Nam.

Bài viết liên quan

Chức năng của văn phòng đại diện tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật hiện tại, văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài không có chức năng tham gia vào kinh doanh, không được ký các hợp đồng thương mại nhằm tạo ra lợi nhuận hoặc có mục đích kinh tế. Văn phòng đại diện tại Việt Nam có thể thực hiện các chức năng:

  • Hoạt động như văn phòng liên lạc giữa công ty mẹ với các đối tác, khách hàng tại Việt Nam.
  • Thúc đẩy các dự án hợp tác của công ty nước ngoài tại Việt Nam.
  • Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua hàng hóa, cung cấp và tiêu thụ dịch vụ thương mại của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
  • Giám sát việc thực hiện các hợp đồng của công ty nước ngoài đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam.

Liên hệ ABB Law để được tư vấn chi tiết hơn việc thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Email: thich.do@anslawfirm.com
Skype: trademarkattorneys
Wechat: vietnamlawyers

Bài viết khác