Thành lập trung tâm tiếng Trung Quốc tại Việt Nam.

Để thành lập trung tâm tiếng Trung hay trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc đều phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể cũng giống như việc thành lập trung tâm ngoại ngữ nói chung như điều kiện về nhân sự, điều kiện về cơ sở vật chất, tên trung tâm, giáo trình….

Bài viết liên quan

Điều kiện thành lập trung tâm tiếng Trung Quốc (tiếng Trung):

Điều kiện về nhân sự

Giám đốc

  • Giám đốc trung tâm đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu là bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;
  • Có kinh nghiệm hoạt động trong ngành giáo dục đào tạo;
  • Giám đốc trung tâm có nhiệm kỳ là 5 năm.

Giáo viên

  • Giáo viên có bằng cao đẳng sư phạm trở lên chuyên ngành ngoại ngữ hoặc bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
  • Tỷ lệ quy đổi: 25 học viên/giáo viên/ca học;
  • Đối với trung tâm ngoại ngữ có sử dụng nhân sự nước ngoài: Doanh nghiệp phải xin phép sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động.

Nhân viên phòng ban khác như: Kế toán, tuyển sinh, bảo vệ,…

Điều kiện cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu giảng dạy

·    Phòng học đảm bảo diện tích tối thiểu 1,5 m2/học viên/ca học;

·    Trang bị đầy đủ trang thiết bị;

·    Đáp ứng được các điều kiện về phòng cháy chữa cháy;

·    Có đầy đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy.

Điều kiện về tên trung tâm ngoại ngữ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ + TÊN RIÊNG

Tên của trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

ABB Law tự hào hỗ trợ thành lập thành công hơn 15 trung tâm tiếng Trung và hàng trăm trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Bài viết khác

Bài viết liên quan