Thành lập công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Để thành lập công ty hoạt động thương mại tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện về quốc tịch, ngành nghề hoạt động thương mại, địa chỉ trụ sở công ty, tỉ lệ vốn góp trong công ty.

Bài viết liên quan

Điều kiện về Quốc tịch

Việt Nam khuyến khích nhận đầu tư từ các quốc gia trên thế giới

Theo thống kê năm 2019, 10 quốc gia có vốn đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam là: Hàn Quốc (48,6 tỷ đô la); Nhật Bản (39,8 tỷ đô la), Singapore (38 tỷ đô la); Đài Loan (31,7 tỷ đô la); BVI (20 tỷ đô la); Hồng Kông (16,6 tỷ đô la); Malaysia (13,9 tỷ đô); Mỹ (10,9 tỷ đô); Trung Quốc (10,7 tỷ đô); Thái Lan (9 tỷ đô)

Ngành nghề hoạt động thương mại

Nhà đầu tư nước ngoài được hoạt động kinh doanh các hàng hoá mà luật pháp Việt Nam không cấm.

Các mặt hàng mà Việt Nam đã cam kết mở cửa theo cam kết WTO thì nhà đầu tư nước ngoài không cần phải xin ý kiến từ cơ quan chủ quản nhà nước Việt Nam, ngược lại.

Đối với các mặt hàng mà Việt Nam chưa cam kết mở cửa thì nhà đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh khi có văn bản chấp thuận từ cơ quan chủ quản.

Quy định về địa chỉ công ty

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp chỉ được lựa chọn địa điểm làm trụ sở (địa chỉ công ty) khi tại địa điểm đó có chức năng kinh doanh (tức được làm văn phòng).

Hiện nay, chung cư hoặc nhà tập thể (trừ khi công năng sử dụng hỗn hợp có văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản) không được dùng để đặt địa chỉ công ty.

Tỷ lệ vốn góp.

Vấn đề này đặt ra đối với một số ngành nghề hiện nay yêu cầu Vốn ngoại (vốn nước ngoài) không được vượt quá một tỉ lệ nhất định:

Ví dụ: Viễn thông có hạ tầng mạng (<= 49%); Sản xuất phim (<= 51%); Dịch vụ bảo vệ (<=50%)

Liên hệ ABB Law để được tư vấn chi tiết hơn về các ngành nghề bị hạn chế này hoặc tham khảo bài viết chi tiết về Quy định tỉ lệ vốn góp nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bài viết khác