Thành lập công ty bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài (do cá nhân/ tổ chức nước ngoài thành lập tại Việt Nam) khi được cấp phép quyền phân phối thì chỉ được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất. Đồng thời,  cơ sở bán lẻ thứ nhất này không bắt buộc phải tiến hành thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Bài viết liên quan

Mã CPC Ngành nghề bán lẻ?

 • Mã CPC: 631 + 632
 • 61112
 • 6113
 • 6121

Những hàng hoá không được thực hiện quyền bán lẻ.

Tuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã được ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm (không bao gồm các sản phẩm bổ dưỡng phi dược phẩm dưới dạng viên nén, viên con nhộng hoặc bột), thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam.

Tuỳ thuộc vào nhu cầu kinh tế mà Việt Nam cho phép các công ty có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động bán lẻ tại thị trường Việt Nam.

– Công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam chỉ được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất khi đã được cấp phép quyền phân phối (không phải xin Giấy phép hoạt động cơ sở bán lẻ)

– Việc lập cơ sở bán lẻ, bao gồm cả cơ sở bán lẻ thứ nhất, phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động bán lẻ và phù hợp với quy hoạch có liên quan của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi dự kiến lập cơ sở bán lẻ.

– Từng trường hợp cụ thể và căn cứ trên cơ sở nhu cầu kinh tế của khu vực nơi đặt cơ sở bán lẻ của công ty mà quyết định cho phép hay không cho phép thành lập thêm cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của công ty. Các tiêu chí cụ thể như:

  1. Số lượng cơ sở bán lẻ tại khu vực.
  2. Mức độ ổn định của thị trường.
  3. Mật độ dân cư và quy mô của địa bàn cấp quận, huyện nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ.

Lưu ý: Quy định này không áp dụng trong trường hợp lập cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m2 tại khu vực đã được tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch cho hoạt động mua bán hàng hoá và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng trừ trường hợp có thay đổi quy hoạch và điều kiện này không còn tồn tại.

Phạm vi dịch vụ của ABB LAW

 • Tư vấn và giải đáp vướng mắc cho Khách hàng trước khi tiến hành xin giấy phép.
 • Tiến hành thủ tục xin giấy phép thực hiện quyền phân phối, mở cơ sở bán lẻ thứ nhất.
 • Điều tra và đánh giá tính khả thi của việc mở cơ sở bán lẻ thứ hai.
 • Hỗ trợ khách hàng xin giấy phép cơ sở bán lẻ thứ hai.
 • Tư vấn về thuế, hải quan…liên quan tới hoạt động bán hàng.
 • Soạn thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh.

Bài viết khác

Bài viết liên quan