Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ngành nghề phòng tập Gym, thể hình

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài ngành nghề phòng tập Gym, thể hình tại Việt Nam.

Bài viết liên quan

Theo quy định hiện nay thì người nước ngoài được thành lập phòng Gym tại Việt Nam với 100% vốn từ nước ngoài.

Để thành lập phòng Gym thì người nước ngoài cần chuẩn bị các tài liệu:

  • Hộ chiếu(Passport) bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự.
  • Văn bản chứng minh năng lực tài chính (Bằng hoặc lớn hơn số vốn dự định đầu tư vào Việt Nam).
  • Lý lịch tư pháp (ABB Law sẽ tiến hành).
  • Bằng cấp/ chứng chỉ (Nếu có).
  • Hợp đồng thuê nhà/thuê văn phòng.

Thời gian cấp phép.
20-25 ngày kể từ ngày nộp đúng và đủ hồ sơ

Bài viết khác