Tài liệu thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Dưới dây là danh sách tài liệu yêu cầu cần cung cấp khi tiến hành thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bài viết liên quan

STT Tên tài liệu Số lượng Ghi chú
  Tài liệu pháp lý được chuẩn bị từ phía thương nhân nước ngoài    
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thương nhân nước ngoài 03 01 bản hợp pháp hóa lãnh sự; 02 bản dịch thuật và công chứng tại VN
2 Báo cáo tài chính có kiểm toán năm gần nhất 02 Dịch thuật và công chứng tại VN
3 Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân 02 Dịch thuật và công chứng tại VN
4 Hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện 03 01 bản hợp pháp hóa lãnh sự trang đầu 02 bản dịch thuật công chứng tại VN
5 Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật của thương nhân 03 01 bản hợp pháp hóa lãnh sự trang đầu 02 bản dịch thuật công chứng tại VN
6 Giấy ủy quyền khắc dấu văn phòng đại diện 02 Hợp pháp hóa lãnh sự bản song ngữ tiếng nước ngoài – tiếng Việt
  Tài liệu chứng minh địa điểm đặt văn phòng đại diện    
1 – Nếu địa điểm thuê là nhà riêng: + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đã ghi nhận quyền sở hữu nhà ở; + Hợp đồng thuê văn phòng; 02 Bản sao chứng thực
2 – Nếu địa điểm là tòa nhà văn phòng: + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê văn phòng thể hiện chức năng cho thuê; + Giấy phép xây dựng hoặc giấy tờ thể hiện vị trí thuê được làm văn phòng.  + Hợp đồng thuê văn phòng; 02 Bản sao chứng thực
Danh sách chi tiết Tài liệu thành lập văn phòng đại diện

 

Bài viết khác