Những lưu ý khi đơn phương chấm dứt hợp động học việc

Em vừa ký hợp đồng học việc 1 năm với công ty vào ngày 15/3 vừa rồi. Sau 2 tuần học việc, em cảm thấy em không thích ứng được và có một số chuyện gia đình nên em muốn rút khỏi chương trình học việc của công ty. Trong hợp đồng công ty không nhắc đến phí đào tạo, cũng như phải bồi thường như thế nào khi nghỉ trước thời hạn. Vậy luật sư cho em hỏi, giờ em muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì có trái pháp luật không và em có phải bồi thường không. Vì em mới học được hơn 1 tháng. Em xin chân thành cảm ơn.

Bài viết liên quan

Trường hợp của bạn được coi là một loại học nghề và hợp đồng học việc của bạn tương đương với hợp đồng học nghề theo quy định tại Điều 62 Bộ luật Lao động 2019:

“Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.” Trong trường hợp của bạn, do công ty không quy định về chi phí đào tạo cũng như bồi thường khi nghỉ trước thời hạn nên bạn không phải bồi thường khi xin nghỉ . Thêm vào đó, công ty cũng không quy định trong hợp đồng học việc thời gian bạn phải báo trước khi nghỉ nhưng bạn không nên tự ý nghỉ mà nên báo trước với công ty về lý do xin nghỉ của bạn để công ty xem xét và tạo điều kiện cho mình được nghỉ việc.

Bài viết khác

Bài viết liên quan