Hồ sơ thành lập trung tâm tiếng Trung tại Việt Nam

Hồ sơ thành lập trung tâm tiếng Trung tại Việt Nam bao gồm các giấy tờ như: Đăng ký kinh doanh, sơ yếu lý lịch của giáo viên, ban lãnh đạo; Giấy khám sức khoẻ; Giáo trình; Danh mục trang thiết bị giảng dạy….

Bài viết liên quan

DANH MỤC HỒ SƠ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG

STT Tên tài liệu Số lượng
1. Bản sao (Công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 02
2. Bản sao (Công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Trường hợp hoạt động ngoài trụ sở Công ty) 02
3. Danh sách ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) 02
4. Sơ yếu lý lịch của giáo viên, nhân viên, ban lãnh đạo 01/người
5. Giấy khám sức khỏe của giáo viên, nhân viên, ban lãnh đạo 01/người
6. Bản sao (Công chứng) CMND của giáo viên, nhân viên, ban lãnh đạo 02/người
7. Xác nhận kinh nghiệm hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 03 năm của Giám đốc trung tâm 02
8. Bản sao (Công chứng) bằng tốt nghiệp của các giáo viên phục trách giảng dạy 02/người
9. Bản sao (Công chứng) chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên tham gia giảng dạy trong trường hợp giáo viên không tốt nghiệp trường đại học sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm 02/người
10. Giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện 02
11. Chương trình học 02
12. Hợp đồng thuê mặt bằng (có thời hạn ít nhất 2 năm) 02
13. Bản sao (Công chứng) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 02
14. Danh mục trang thiết bị giảng dạy 02
15. Bản sao có chứng thực Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy 02
16. Mẫu chứng chỉ dự định cấp (nếu có) 02

 

Bài viết khác

Bài viết liên quan