Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Các doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là nội dung mới nhất theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 về vấn đề giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Nhằm đối phó với tác động kinh tế từ dịch Covid 19 và chia sẻ với các doanh nghiệp trong mùa dịch, ngày 03/08/2020 Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị Quyết số 116/2020/QH14 về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng trong năm 2020.

Giam 30% Thue Thu Nhap Doanh Nghiep
Giảm 30% Thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

Chính sách này được áp dụng đối với các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN (sau đây gọi là DN), bao gồm: DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập.

Đây được đánh giá là một chính sách tốt và phù hợp của chính phủ đối với doanh nghiệp.

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm từ 20% xuống 14%

Bài viết khác

Bài viết liên quan