Đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận phải làm những thủ tục gì ?

Việt Nam hiện nay là một nước đang phát triển, cùng với chính sách mở cửa, doanh nghiệp cần phải nhạy bén, linh hoạt trong môi trường cạnh tranh. Việc đổi địa chỉ trụ sở công ty sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh là việc không hiếm gặp. Vậy thủ tục pháp lý đối với việc đổi địa chỉ trụ sở như thế nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây

Bài viết liên quan

Điều kiện về trụ sở công ty

Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở cần phải tuân theo quy định của pháp luật về trụ sở, cụ thể như sau:

  • Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm:
  • Số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lưu ý: Địa chỉ đảm bảo điều kiện cần ít nhấp 4 cấp

Nếu nơi đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc chưa có tên đường thì nộp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, phải có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường

Quy trình, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.

Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những tài liệu sau đây:

  • Thông báo thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần hoặc Đại hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH về việc đổi địa chỉ trụ sở;
  • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở;
  • Danh sách cổ đông đối với Công ty Cổ phần hoặc thành viên đối với Công ty TNHH;
  • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Bản sao công chứng CMND/CCCD người đại diện theo pháp luật.

Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi tên đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Nhận kết quả

Trường hợp Hồ sơ hợp lệ và chấp nhận được thay đổi địa chỉ, Sở kế hoạch đầu tư sẽ trả cho người nộp hồ sơ Đăng ký kinh doanh, thuế với thông tin địa chỉ mới. Trường hợp hồ sơ bị từ chối, người nộp đơn có 03 ngày để trả lời lại ý kiến của Sở kế hoạch và đầu tư.

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở cùng Quận tiết kiệm cho doanh nghiệp khá nhiều thời gian và công sức khi không cần phải làm các thủ tục về thuế. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp cần cân nhắc về việc lựa chọn địa chỉ trụ sở.

Bài viết khác