Dịch vụ tư vấn Hợp đồng, Luật sư tư vấn hợp đồng | ABB Law firm

Dịch vụ tư vấn Hợp đồng của ABB Law ABB Law với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp am hiểu pháp luật và thực tiễn sẵn lòng cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng cho khách hàng.

Bài viết liên quan

Có bắt buộc phải thuê luật sư soạn thảo Hợp đồng ?

Không – đó là câu trả lời của chúng tôi, đương nhiên bạn không bắt buộc phải thuê Luật sư tham gia soạn thảo Hợp đồng cho bạn vì bản chất Hợp đồng là sự thoả thuận của hai bên tham gia ký kết.

Thế nhưng, có rất nhiều trường hợp hai bên thoả thuận và ký với nhau những điều khoản Vô hiệu hoặc không có lợi cho chính bản thân mình, mà không biết?

Luật sư sẽ có vai trò giúp hợp pháp hoá các mong muốn của hai bên, đảm bảo các điều khoản tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như quyền lợi của khách hàng.

Dịch vụ của ABB Law

  • Đại diện đàm phán hợp đồng.
  • Rà soát các điều khoản trong hợp đồng.
  • Soạn thảo hợp đồng kinh tế.
  • Soạn thảo hợp đồng lao động.
  • Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  • Soạn thảo hợp đồng hợp tác.
  • Hợp đồng gia công sản phẩm.

Chi phí soạn thảo Hợp đồng có lớn không?

Tuỳ theo nội dung hợp đồng và thời gian Luật sư tham gia đàm phán mà chi phí soạn thảo Hợp đồng có các mức khác nhau.

Bài viết khác