Đăng ký nhãn hiệu mất bao nhiêu tiền?

Đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục để bảo hộ độc quyền tên sản phẩm/dịch vụ của một cá nhân, tổ chức. Vậy liệu thủ tục này có tốn nhiều chi phí hay không? Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về chi phí đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Nhà nước.

Bài viết liên quan

Định nghĩa về đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam tiến hành với hình thức là ghi nhận nhãn hiệu và chủ sở hữu vào sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, người nộp đơn sẽ là chủ sở hữu độc quyền nhãn hiệu đó trong thời gian luật định.

Chi phí đăng ký nhãn hiệu

Khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn sẽ phải nộp phí ở 2 giai đoạn:

            – Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

            – Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

a) Giai đoạn nộp đơn

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn sẽ phải nộp các loại phí sau:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

– Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung nhãn hiệu: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ.

Lưu ý: Trong trường hợp chủ đơn đăng ký trên 06 sản phẩm, dịch vụ thì sẽ phát sinh thêm các loại phí sau:

– Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

b) Giai đoạn cấp bằng

Trong trường hợp nhãn hiệu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, chủ đơn sẽ cần nộp các loại phí sau để được cấp văn bằng:

  • Phí cấp giấy chứng nhận: 120.000 VNĐ;
  • Phí đăng bạ: 120.000 VNĐ;
  • Lệ phí công bố giấy chứng nhận nhãn hiệu: 120.000 VNĐ.

Lưu ý: Trong trường hợp chủ đơn đăng ký nhãn hiệu cho nhiều hơn 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ thì sẽ phát sinh thêm phí sau:

  • Phí cấp giấy chứng nhận cho mỗi nhóm sản phẩm/ dịch vụ tăng thêm: 100.000 VNĐ;

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về mức lệ phí đăng ký nhãn hiệu được Nhà nước quy định trong Thông tư 263/2016/TT-BTC. Trong trường hợp chủ đơn nộp đơn thông qua công ty đại diện sở hữu trí tuệ sẽ phải trả thêm phí dịch vụ riêng

 

 

Bài viết khác