Cách sử dụng nhãn hiệu và ký hiệu nhãn hiệu đúng cách

Một nhãn hiệu là một từ, cụm từ, ký hiệu, thiết kế, màu, âm thanh, hoặc một tổng hợp của những thứ trên, được sử dụng để phân biệt nguồn của sản phẩm hoặc dịch vụ của nhiều chủ sở hữu khác nhau. Những câu hỏi về cách sử dụng nhãn hiệu và cách thức, thời gian sử dụng những ký hiệu thường được gặp.

Bài viết liên quan

Tránh “Chung quy” và ‘Cắt xén” Nhãn hiệu của bạn

Việc sử dụng sai nhãn hiệu hoặc bên thứ ba sử dụng không được giới hạn (bao gồm cả việc sử dụng của bên được cấp phép) nhãn hiệu của bạn, có thể làm giảm khả năng nhận dạng nguồn của nhãn hiệu của bạn và thậm chí dẫn đến mất quyền. Không được, và không cho phép các bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu của bạn như một danh từ — thay vào đó, nhãn hiệu nên được sử dụng như một tính từ thay đổi một từ mang nghĩa bao hàm. Có những trường hợp ngoại lệ khi các chủ sở hữu thương hiệu nổi tiếng “không gặp trở ngại” cách sử dụng danh từ, ví dụ: “mua một chiếc iPhone” hoặc “mua một chiếc Ford” mà không thêm từ mang nghĩa bao hàm như “thiết bị” hoặc “xe hơi”. Tuy nhiên, đối với hầu hết các chủ sở hữu thương hiệu, có nguy cơ là việc sử dụng danh từ sẽ khiến người tiêu dùng xem từ chỉ một danh mục sản phẩm chứ không phải sản phẩm xuất phát từ một nguồn cụ thể. Nhãn hiệu có thể là nạn nhân của sự thành công của chính họ nếu không được quản lý đúng cách. Khi tên sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được xem như một loại sản phẩm hoặc công nghệ chung, bạn có thể đã mất quyền nhãn hiệu của mình. Các quy tắc khác: Không cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu của bạn như một động từ hoặc kết hợp nhãn hiệu với các yếu tố khác để tạo nhãn hiệu kết hợp bao gồm nhãn hiệu của bạn.

Tại sao tồn tại Ký hiệu Nhãn hiệu?

Ký hiệu nhãn hiệu tồn tại để phục vụ cho việc thông báo cho công chúng rằng nhãn hiệu đứng trước ký hiệu là nhãn hiệu. Thông báo có thể dùng để ngăn cản người khác sử dụng nhãn hiệu, nhưng cũng có thể mang lại lợi ích chứng minh trong bất kỳ vụ kiện vi phạm tiềm năng nào.

Ky Tu Trong Nhan Hieu
Chọn Ký hiệu đúng – TM, SM, hay ®?

Khi nào nên sử dụng các Ký hiệu?

Việc sử dụng các ký hiệu nhãn hiệu không thực sự phải bắt buộc theo luật, nhưng việc sử dụng như vậy là có lợi. Trên thực tế, các ký hiệu ™ và SM không có bất kỳ ý nghĩa pháp lý nào, mà thay vào đó là những cách thức không chính thức để cho thế giới biết rằng bạn đang tuyên bố sở hữu các quyền nhãn hiệu trong một từ, cụm từ và / hoặc ký hiệu. Sau đây là một số hướng dẫn chung cho việc sử dụng các ký hiệu nhãn hiệu.

Vị trí đặt

 Việc chỉ định phải được đặt ngay sau nhãn hiệu đã được đăng ký. Tiêu chuẩn là đặt ký hiệu trong chỉ số trên ở góc trên bên phải, hoặc trong một số trường hợp, trong dòng chữ nhỏ ở góc dưới bên phải.

Biểu trưng và nhãn hiệu Bluetooth® là nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc.

Tính thường xuyên

Việc sử dụng ký hiệu nhãn hiệu trong phần đề cập nổi bật đầu tiên của nhãn hiệu (ví dụ: trong tiêu đề) quan trọng hơn việc sử dụng lặp lại trong tài liệu quảng cáo hoặc trang web. Ký hiệu không cần thiết phải được sử dụng mỗi khi nhãn hiệu được dùng. Thay vào đó, hãy sử dụng ký hiệu trong lần đầu tiên nhãn hiệu được sử dụng, trong lần sử dụng nhãn hiệu nổi bật nhất hoặc cả hai. Việc sử dụng lặp đi lặp lại các ký hiệu nhãn hiệu có thể trở nên lộn xộn.

Tài liệu in – Nếu tài liệu in bao gồm 1–2 trang, việc chỉ định trong lần đầu tiên của nhãn hiệu là đủ. Đối với các tài liệu dài hơn, khuyến khích (nhưng không phải là một quy tắc cứng và nhanh) rằng ký hiệu được sử dụng ít nhất một lần trên mỗi trang có nhãn xuất hiện. Một cách tốt để đạt được điều này là đặt ký hiệu ở bất kỳ nơi nào có sử dụng tĩnh của nhãn hiệu được sao chép trên mỗi trang, chẳng hạn như trong đầu trang hoặc cuối trang
Tài liệu điện tử – Sử dụng ký hiệu ít nhất một lần trên mỗi trang web mà nhãn hiệu được sử dụng. Đặt ký hiệu trong bất kỳ sử dụng tĩnh nào được lặp lại trên mỗi trang cũng là một ý tưởng hay.
Mạng xã hội – Các nguyên tắc về nhãn hiệu xuất hiện trên mạng xã hội có thể dễ dàng hơn. Hầu hết các công ty chỉ sử dụng ký hiệu trong tên người dùng / phần tiểu sử của tài khoản mạng xã hội, trong khi một số công ty hoàn toàn không sử dụng ký hiệu này. Phần lớn các công ty sẽ không sử dụng ký hiệu sau nhãn hiệu của họ trong mọi bài đăng blog, trạng thái hoặc tweet, mặc dù một số công ty có thể cố gắng làm như vậy trong nỗ lực chống lại việc nhãn hiệu của họ bị coi là mang tính bao hàm.

Ký hiệu “little blue bird” là nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Twitter Inc.

Việc sử dụng của Bên thứ ba

Khi bạn cho phép bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu của mình, điều quan trọng là phải đảm bảo nhãn hiệu của bạn được sử dụng với các chỉ định phù hợp. Điều quan trọng là bạn phải giám sát các hoạt động của bên được cấp phép để đảm bảo chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp dưới nhãn hiệu phù hợp với chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn để nhãn hiệu không mất đi ý nghĩa trong tâm trí người tiêu dùng như báo hiệu một mức độ nhất định chất lượng (có thể dẫn đến mất quyền đối với nhãn hiệu). Bạn nên cân nhắc việc cung cấp cho bên thứ ba các nguyên tắc sử dụng nhãn hiệu (ví dụ: nhãn hiệu sẽ xuất hiện như thế nào, khi nào nên sử dụng chỉ định và liệu có phải đưa ra tuyên bố ghi nhận chủ sở hữu hay không). Trong trường hợp người được cấp phép, bạn cũng nên yêu cầu họ gửi cho bạn các mẫu sử dụng theo định kỳ (ví dụ: mỗi năm một lần) để bạn có thể xác nhận việc sử dụng đúng cách. Cuối cùng, bạn nên bao gồm các đánh giá về việc sử dụng của bên thứ ba đối với nhãn hiệu của bạn trên thị trường nhằm mục đích sử dụng phù hợp, không bao hàm như một phần của các hoạt động chính sách chung của bạn.

Luôn cập nhật

Bạn có trách nhiệm duy trì đăng ký nhãn hiệu của mình với NOIP. Điều này có thể được thực hiện bằng Hệ thống Ứng dụng Nhãn hiệu Điện tử của NOIP. Hơn nữa, bạn có trách nhiệm kiểm soát và tiếp tục sử dụng nhãn hiệu của bạn. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu có khả năng là vô hạn, nhưng việc không tiếp tục sử dụng nhãn hiệu hoặc không thể ngăn người khác sử dụng nhãn hiệu của bạn mà không có sự đồng ý và / hoặc không đúng cách có thể dẫn đến mất quyền bảo hộ liên bang.

Bài viết khác