Cá nhân, tổ chức nước ngoài có được góp vốn bằng tiền mặt hay không ?

Cá nhân, tổ chức nước ngoài có được góp vốn bằng tiền mặt hay không ? Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định, nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Bài viết liên quan

Theo đó, cá nhân/tổ chức nước ngoài được góp vốn vào doanh nghiệp thông qua việc cấp giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

Ca Nhan To Chuc Nuoc Ngoai Co Duoc Gop Von Bang Tien Mat Hay Khong
Ca Nhan To Chuc Nuoc Ngoai Co Duoc Gop Von Bang Tien Mat Hay Khong

Cá Nhân, Tổ Chức Nước Ngoài Có được Góp Vốn Bằng Tiền Mặt Hay Không

Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Vệt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Như vậy, khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty tại Việt Nam để tiến hành hoạt động đầu tư, kinh doanh thì bắt buộc phải góp theo hình thức chuyển khoản chứ không được góp vón bằng tiền mặt.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không tuân thủ quy định về hình thức góp vốn, cụ thể là góp vốn bằng tiền mặt thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng theo điểm b khoản 5 Điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

  • Ngoài ra, cá nhân, tổ chức phải góp đủ vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu không góp đủ vốn thì doanh nghiệp đó phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ.
  • Trường hợp công ty không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký có thể bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng (khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP).

Bài viết khác