5 mẹo hữu ích để giữ cho nhãn hiệu đã đăng ký của bạn có hiệu lực

Bạn có biết nhãn hiệu mặc dù đã được đăng ký nhưng cũng sẽ bị huỷ bỏ hoặc thu hồi chứ? Duy trì và sử dụng hợp lý tài sản trí tuệ (IP) là điều quan trọng để giữ cho nhãn hiệu của bạn có hiệu lực. Lời khuyên hữu ích đây:

Bài viết liên quan

  1. Nộp lệ phí gia hạn hiệu lực (đúng và đủ.
  2. Sử dụng nhãn hiệu của bạn cùng với các dấu hiệu liên quan  (Ví dụ: TM; R….)
  3. Tích cực theo dõi những hành vi vi phạm, đăng ký thương tự (“Watch Services”)
  4. Sử dụng nhãn hiệu đúng theo biểu mẫu đã đăng ký.
  5. Sử dụng nhãn hiệu của bạn đúng/ liên quan đến hàng hóa / dịch vụ đã đăng ký.
5 Mẹo Hữu Ích để Giữ Cho Nhãn Hiệu đã đăng Ký Của Bạn Có Hiệu Lực
5 Mẹo Hữu Ích để Giữ Cho Nhãn Hiệu đã đăng Ký Của Bạn Có Hiệu Lực

Nộp lệ phí gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có hiệu lực kể từ thời điểm được Cục sở hữu trí tuệ Cấp văn bằng bảo hộ và kéo dài hết 10 năm tính từ thời điểm nộp đơn:

Ví dụ: Nộp đơn ngày 01/01/2010 và cấp giấy chứng nhận ngày 01/01/2011 thì Nhãn hiệu này có hiệu lực trong thời gian từ 01/01/2011 tới 01/01/2021.

Gia hạn hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký

Chủ sở hữu có thể nộp lệ phí gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ thời điểm 6 tháng trước khi nhãn hiệu hết hạn hoặc 06 tháng sau khi nhãn hiệu hết hạn.

Trường hợp quá 06 tháng kể từ ngày hết hạn mà chủ sở hữu không nộp lệ phí gia hạn thì nhãn hiệu sẽ bị mất hiệu lực.

Ví dụ ở trên, thời gian để chủ sở hữu nộp yêu cầu gia hạn là từ 01/07/2020 tới 01/07/2022.

Sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của bạn cùng với các dấu hiệu liên quan

Đọc bài: Dấu hiệu R và TM

Tích cực theo dõi những hành vi vi phạm, đăng ký thương tự.

Việc theo dõi hành vi vi phạm quyến sở hữu trí tuệ nói chung, và vi phạm nhãn hiệu nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc thực thi hiệu lực của nhãn hiệu đã đăng ký.

Khi nhãn hiệu của bạn đã được đăng ký, bạn có thể nghĩ rằng bạn đã được bảo vệ. Chắc chắn, không ai có thể đăng ký một nhãn hiệu xung đột với nhãn hiệu của bạn?  vì những người kiểm tra nhãn hiệu sẽ xem đăng ký nhãn hiệu đã có từ trước của bạn và chặn mọi đơn đăng ký nhãn hiệu mới. Nhưng điều chỉ chính xác khi phán đoán của bạn phù hợp với đánh giá của các thẩm định viên nhãn hiệu được chỉ định để xem xét các đơn mới.

Đặc biệt hơn, giả sử bạn có đăng ký nhãn hiệu tại một quốc gia. Một công ty khác (có thể là đối thủ cạnh tranh) đăng ký nhãn hiệu hơi giống với nhãn hiệu của bạn. Hoặc một công ty khác (không phải đối thủ cạnh tranh) đăng ký nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu của bạn, nhưng dành cho các sản phẩm ở một thị trường khác.

Thẩm định viên sẽ không thấy có xung đột. Anh ấy để đơn đăng ký nhãn hiệu mới tiếp tục. Nhưng nếu bạn đã biết về đơn đăng ký xung đột kia, bạn sẽ rất lo lắng, bởi vì nhãn hiệu đó giống với nhãn hiệu của bạn, hoặc nhãn hiệu và các sản phẩm tương tự như của bạn.

Theo quy chế, thẩm định viên không có nghĩa vụ báo cáo các xung đột có thể xảy ra cho chủ sở hữu của các nhãn hiệu khác.

Tuy nhiên, nếu bạn biết các xung đột có thể xảy ra, bạn có cơ hội phản đối các đơn đăng ký của các công ty khác. Ngược lại, nếu bạn không biết về thông tin nhãn hiệu đó, thì thẩm định viên có thể cho phép các nhãn hiệu khác đăng ký khi đó bạn thực sự sẽ gặp nhiều vấn đề trong tương lai.

Vậy nên, việc theo dõi hành vi vi phạm, hành vi đăng ký nhãn hiệu tương tự là rất quan trọng. Vì khi đó, bạn sẽ có quyền đưa ra ý kiến của mình để thẩm định viên xem xét. Cũng như chủ động trong việc lựa chọn hành động xử lý các hành vi vi phạm.

Tham khảo dịch vụ theo dõi vi phạm của A&S Law.

Sử dụng nhãn hiệu đúng theo biểu mẫu đã đăng ký

Hiện nay, theo quy định của luật hiện hành “đăng ký như thế nào, phải sử dụng như vậy”. Trong trường hợp không sử dụng quá 05 năm liên tục thì nhãn hiệu có thể sẽ bị huỷ bỏ hiệu lực.

Tips: Trong trường hợp sử dụng nhiều màu sắc, đăng ký nhãn hiệu đen – trắng là lựa chọn tối ưu nhất

Đọc thêm bài:  Đăng ký nhãn hiệu màu hay đen trắng

Sử dụng nhãn hiệu của bạn đúng/ liên quan đến hàng hóa / dịch vụ đã đăng ký

Như đã nói ở trên, nếu trong 05 năm liên tục mà nhãn hiệu không sử dụng đúng như đăng ký, nhãn hiệu sẽ bị huỷ bỏ hiệu lực.

Không thể đăng ký bổ sung thêm nhóm ngành sau khi đã nộp đơn. Vì vậy hãy lưu ý vấn đề này.

Tips: Đăng ký ngày từ đầu càng nhiều nhóm ngành càng tốt. Đặc biệt là nhóm ngành chính, nhóm ngành liên quan, phụ trợ hay các nhóm ngành tươn

Bài viết khác